یزد - خیابان مطهری - مرکز فنآوری اقبال - ساختمان ICT- واحد 223
035-3728-0161

دوره مایکروسافت

 • MCSA2012
 • MCSA2016
 • MCSE2012
 • MCSE2016
MCSA2012

نام دوره : Microsoft Certified Solutions Associate – MCSA

تعداد ساعت : 160

 

 • 1 توضیح دوره
 • 2 پیش نیازدوره
 • 3 مخاطبین دوره
 • 4 سرفصل دوره
 • 5 تقویم آموزشی
1 توضیح دوره

دوره MCSA

دوره MCSA  در سال 2012 بعنوان نسل جدید مدارک مایکروسافت معرفی گردید .دوره MCSA به افراد توانائی مدیریت شبکه های مبتنی بر سرور 2012 مایکروسافت را می دهد دوره MCSA شامل 4 دوره می باشد و  افراد برای بدست آوردن مدرک MCSA باید آزمون های زیر را با موفقیت پشت سر بگذرانند

2 پیش نیازدوره

+Network

3 مخاطبین دوره

دانشجویان رشته های کامپیوتر (کلیه گرایش ها)
علاقمندان به دوره های شبکه
علاقمندان به دوره های مایکروسافت

4 سرفصل دوره
Configuring Windows 8 (70-687) Syllabus
Module 1: Installing and Deploying Windows 8
Module 2: Upgrading and Migrating to Windows 8
Module 3: Managing Disks and Device Drivers
Module 4: Configuring and Troubleshooting Network Connections
Module 5: Implementing Wireless Network Connections
Module 6: Implementing Network Security
Module 7: Configuring File Access and Printers on Windows 8 Clients
Module 8: Securing Windows 8 Desktops
Module 9: Configuring Applications
Module 10: Optimizing and Maintaining Windows 8 Client Computers
Module 11: Configuring Mobile Computing and Remote Access
Module 12: Implementing Hyper-V
Module 13: Troubleshooting and Recovering Windows 8
Module 14: Using Windows PowerShell
Module 15: Troubleshooting IP Routing
 
Installing and Configuring Windows Server 2012 (70-410) Syllabus
Module 1: Deploying and Managing Windows server 2012
Module 2: Introduction to Active Directory Domain Services
Module 3: Managing Active Directory Domain services Object
Module 4: Automating Active Directory Domain services Administration
Module 5: Implementing IP v4
Module 6: Implementing Dynamic Host Configuration Protocol
Module 7: Implementing Domain Name System
Module 8: Implementing IP v6
Module 9: Implementing Local Storage
Module 10: Implementing File and Print Services
Module 11: Implementing Group Policy
Module 12: Securing Windows Servers Using Group Policy Objects
Module 13: Implementing Server Virtualization with Hyper-V
 
Administering Windows Server 2012(70-411) Syllabus
Module 1: Deploying and Managing server Images
Module 2: Configuring and Troubleshooting Domain Name System
Module 3: Managing Active Directory Domain services
Module 4: Managing User and Service Accounts
Module 5: Implementing a Group Policy Infrastracture
Module 6: Managing User Desktops With Group Policy
Module 7: Configuring and Troubleshooting Remote Access
Module 8: Istalling , Configuring ,and Troubleshooting the Network Policy Server Role
Module 9: Implementing Network Access Protection
Module 10: Optimizing File Services
Module 11: Configuring Encryption and Advanced Auditing
Module 12: Implementing Update Management
Module 13: Monitoring Windows Server 2012Configuring Advance Windows Server 2012 Services(70-412) Syllabus
Module 1: Implementing Advanced Network Services
Module 2: Implementing Advanced File Services
Module 3: Implementing Dynamic Access Contorol
Module 4: Implementing Distributed Active Directory Domain Services Deployments
Module 5: Implementing Active Directory Domain Services Sites and Replication
Module 6: Implementing Active Directory Certificate Services
Module 7: Implementing Active Directory Rights Management Services
Module 8: Implementing Active Directory Federation Services
Module 9: Implementing Network Load Balancing
Module 10: Implementing Failover Clustering
Module 11: Implementing Failover Clustering With Hyper-V
Module 12: Implementing Disaster RecoveryDesign and Implementing a Server Infrastructure (70-413) Syllabus
Module 1: Planning a Server Upgrade and Migration
Module 2: Planning and Implementing a Server Deployment Infrastructure
Module 3: Designing and Maintaining an IP Configuration and Address Management Solution
Module 4: Designing and Implementing Name Resolution
Module 5: Designing and Implementing an Active Directory Domain Services Forest and Domain Infrastructure
Module 6: Designing and Implementing an Active Directory Organizational Unit Infrastructure
Module 7: Designing and Implementing a Group Policy Object Strategy
Module 8: Designing and Implementing an Active Directory Domain Services Topology
Module 9: Planning and Implementing Storage
Module 10: Planning and Implementing File Services
Module 11: Designing and Implementing Network Access Services
Module 12: Designing and Implementing Network ProtectionImplementing and Advance Server Infrastructure (70-414) Syllabus
Module 1:Overview of Management in an Enterprise Data Center
Module 2: Planning and Implementing a Server Virtualization Strategy
Module 3: Planning and Implementing Networks and Storage for Virtualization
Module 4: Planning and Deploying Virtual Machines
Module 5: Planning and Implementing a Virtualization Administration Solution
Module 6: Planning and Implementing a Server Monitoring Strategy
Module 7: Planning and Implementing High Availability for File Services and Applications
Module 8: Planning and Implementing a High Availability Infrastructure Using Failover Clustering
Module 9: Planning and Implementing Server Update Infrastructure
Module 10: Planning and Implementing a Business Continuity Strategy
Module 11: Planning and Implementing an Public Key Infrastructure
Module 12: Planning and Implementing an Identity Federation Infrastructure
Module 13: Planning and Implementing an Information Rights Management Infrastructure
5 تقویم آموزشی

MCSA2016

نام دوره :MCSA: Windows Server 2016

 تعداد ساعت :120

 

 • 1 توضیح دوره
 • 2 پیش نیازدوره
 • 3 مخاطبین دوره
 • 4 سرفصل دوره
 • 5 تقویم آموزشی
1 توضیح دوره

دوره2016 MCSA بعنوان جدیدترین مدرک مایکروسافت در زمینه مدیریت و پیکربندی نسل جدید سرورهای مایکروسافت ارائه شده است. دوره MCSA 2016 به افراد توانائی مدیریت سرویس های مختلف بر اساس سرور 2016 مایکروسافت را می دهد. مدرک MCSA 2016 دارای سه دوره مختلف می باشد:

        (70-740)Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

(70-741)Networking with Windows Server 2016

(70-742)Identity with Windows Server 2016

 افراد با گذراندن سه دوره فوق و شرکت در آزمون بین المللی می توانند مدرک MCSA:Windows Server 2016 را دریافت نمایند.

2 پیش نیازدوره

+Network

3 مخاطبین دوره

دانشجویان رشته های کامپیوتر (کلیه گرایش ها)
علاقمندان به دوره های شبکه
علاقمندان به دوره های مایکروسافت

4 سرفصل دوره

 

 • Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

  Module 1:Install Windows Servers in host and compute environments
  Module 2:Implement storage solutions
  Module 3: Implement Hyper-V
  Module 4:Implement Windows containers
  Module 5:Implement high availability
  Module 6:IMaintain and monitor server environments

  Networking with Windows Server 2016

  Module 1:Implement Domain Name System
  Module 2:Implement DHCP
  Module 3: Implement IP Address Management
  Module 4:Implement network connectivity and remote access solutions
  Module 5: Implement core and distributed network solutions
  Module 6:Implement an advanced network infrastructure

 • Identity with Windows Server 2016

  Module 1:Install and configure Active Directory Domain Services
  Module 2:Manage and maintain AD DS
  Module 3: Create and manage Group Policy
  Module 4:Implement Active Directory Certificate Services
  Module 5: Implement identity federation and access solutions

 

5 تقویم آموزشی

MCSE2012

نام دوره : Microsost Certified system Engineer – MCSE

تعداد ساعت :240

 

 • 1 توضیح دوره
 • 2 پیش نیازدوره
 • 3 مخاطبین دوره
 • 4 سرفصل دوره
 • 5 تقویم آموزشی
1 توضیح دوره

دوره MCSE

دوره MCSE  در مدارک جدید مایکروسافت کوتاه شده عبارت Microsoft Certified Solution Expert می باشد. مدرک MCSE جدیدترین مدرک برای متخصصین IT می باشد که شرکت مایکروسافت بجای مدرک MCITP ارائه کرده است. دوره اموزشی MCSE بر اساس ویندوز سرور 2012 طراحی شده که افراد پس از گذراندن این دوره می توانند مهارت لازم جهت طراحی شبکه کامپیوتری و مدیریت سیستم های مبتی بر ویندوز را بدست آورند. دوره MCSE برای افرادی مناسب است که می خواهند در زمینه تحلیل شبکه، مهندسی بخش فنی، مهندسی سیستم ها و … فعالیت داشته باشند.

دوره MCSE شامل 6 کورس می باشد. به افرادی که 4 کورس ابتدایی را با موفقیت به پایان برسانندمدرک MCSA تعلق خواهد گرفت و در صورتیکه 6 کورس را بصورت کامل طی کنند مدرک MCSE 2012 داده خواهد شد.در واقع MCSA بخشی از دوره MCSE می باشد.

تفاوت دوره MCSE با MCITP در این است که دوره MCSE بر اساس ویندوز سرور 2012 و MCITP بر اساس ویندوز سرور 2008 شکل گرفته است

2 پیش نیازدوره

+Network

3 مخاطبین دوره

دانشجویان رشته های کامپیوتر (کلیه گرایش ها)
علاقمندان به دوره های شبکه
علاقمندان به دوره های مایکروسافت

4 سرفصل دوره
Configuring Windows 8 (70-687) Syllabus
Module 1: Installing and Deploying Windows 8
Module 2: Upgrading and Migrating to Windows 8
Module 3: Managing Disks and Device Drivers
Module 4: Configuring and Troubleshooting Network Connections
Module 5: Implementing Wireless Network Connections
Module 6: Implementing Network Security
Module 7: Configuring File Access and Printers on Windows 8 Clients
Module 8: Securing Windows 8 Desktops
Module 9: Configuring Applications
Module 10: Optimizing and Maintaining Windows 8 Client Computers
Module 11: Configuring Mobile Computing and Remote Access
Module 12: Implementing Hyper-V
Module 13: Troubleshooting and Recovering Windows 8
Module 14: Using Windows PowerShell
Module 15: Troubleshooting IP RoutingInstalling and Configuring Windows Server 2012 (70-410) Syllabus
Module 1: Deploying and Managing Windows server 2012
Module 2: Introduction to Active Directory Domain Services
Module 3: Managing Active Directory Domain services Object
Module 4: Automating Active Directory Domain services Administration
Module 5: Implementing IP v4
Module 6: Implementing Dynamic Host Configuration Protocol
Module 7: Implementing Domain Name System
Module 8: Implementing IP v6
Module 9: Implementing Local Storage
Module 10: Implementing File and Print Services
Module 11: Implementing Group Policy
Module 12: Securing Windows Servers Using Group Policy Objects
Module 13: Implementing Server Virtualization with Hyper-V Administering Windows Server 2012(70-411) Syllabus
Module 1: Deploying and Managing server Images
Module 2: Configuring and Troubleshooting Domain Name System
Module 3: Managing Active Directory Domain services
Module 4: Managing User and Service Accounts
Module 5: Implementing a Group Policy Infrastracture
Module 6: Managing User Desktops With Group Policy
Module 7: Configuring and Troubleshooting Remote Access
Module 8: Istalling , Configuring ,and Troubleshooting the Network Policy Server Role
Module 9: Implementing Network Access Protection
Module 10: Optimizing File Services
Module 12: Configuring Encryption and Advanced Auditing
Module 13: Implementing Update Management
Module 14: Monitoring Windows Server 2012Configuring Advance Windows Server 2012 Services(70-412) Syllabus
Module 1: Implementing Advanced Network Services
Module 2: Implementing Advanced File Services
Module 3: Implementing Dynamic Access Contorol
Module 4: Implementing Distributed Active Directory Domain Services Deployments
Module 5: Implementing Active Directory Domain Services Sites and Replication
Module 6: Implementing Active Directory Certificate Services
Module 7: Implementing Active Directory Rights Management Services
Module 8: Implementing Active Directory Federation Services
Module 9: Implementing Network Load Balancing
Module 10: Implementing Failover Clustering
Module 11: Implementing Failover Clustering With Hyper-V
Module 12: Implementing Disaster RecoveryDesign and Implementing a Server Infrastructure (70-413) Syllabus
Module 1: Planning a Server Upgrade and Migration
Module 2: Planning and Implementing a Server Deployment Infrastructure
Module 3: Designing and Maintaining an IP Configuration and Address Management Solution
Module 4: Designing and Implementing Name Resolution
Module 5: Designing and Implementing an Active Directory Domain Services Forest and Domain Infrastructure
Module 6: Designing and Implementing an Active Directory Organizational Unit Infrastructure
Module 7: Designing and Implementing a Group Policy Object Strategy
Module 8: Designing and Implementing an Active Directory Domain Services Topology
Module 9: Planning and Implementing Storage
Module 10: Planning and Implementing File Services
Module 11: Designing and Implementing Network Access Services
Module 12: Designing and Implementing Network Protection

Implementing and Advance Server Infrastructure (70-414) Syllabus
Module 1:Overview of Management in an Enterprise Data Center
Module 2: Planning and Implementing a Server Virtualization Strategy
Module 3: Planning and Implementing Networks and Storage for Virtualization
Module 4: Planning and Deploying Virtual Machines
Module 5: Planning and Implementing a Virtualization Administration Solution
Module 6: Planning and Implementing a Server Monitoring Strategy
Module 7: Planning and Implementing High Availability for File Services and Applications
Module 8: Planning and Implementing a High Availability Infrastructure Using Failover Clustering
Module 9: Planning and Implementing Server Update Infrastructure
Module 10: Planning and Implementing a Business Continuity Strategy
Module 11: Planning and Implementing an Public Key Infrastructure
Module 12: Planning and Implementing an Identity Federation Infrastructure
Module 13: Planning and Implementing an Information Rights Management Infrastructure

5 تقویم آموزشی

MCSE2016

نام دوره :MCSE:Cloud &Infrastracture

 تعداد ساعت : 160 ساعت

 

 • 1 توضیح دوره
 • 2 پیش نیازدوره
 • 3 مخاطبین دوره
 • 4 سرفصل دوره
 • 5 تقویم آموزشی
1 توضیح دوره

دوره  MCSE:Cloud &Infrastracture

پیش نیاز دوره MCSE:Cloud &Infrastracture  دوره MCSA2012 و یا MCSA 2016 می باشد که افراد پس از گذراندن یکی از دو مجموعه آموزشی می توانند با انتخاب یکی از دوره های زیر و گذراندن آن با موفقیت مدرک MCSE:Cloud &Infrastracture را کسب نمایند.

نام مدرک

شماره آزمون

Developing Microsoft Azure Solutions

Exam 70-532

Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

Exam 70-533

Architecting Microsoft Azure Solutions

Exam 70-534

Designing and Implementing Cloud Data Platform Solutions

Exam 70-473

Designing and Implementing Big Data Analytics Solutions

Exam 70-475

Securing Windows Server 2016

Exam 70-744

Designing and Implementing a Server Infrastructure

Exam 70-413

Implementing an Advanced Server Infrastructure

Exam 70-414

Monitoring and Operating a Private Cloud Exam 70-246
Configuring and Deploying a Private Cloud Exam 70-247

موسسه ما دوره های زیر را از جدول فوق ارائه می دهد:

نام مدرک

شماره آزمون

Securing Windows Server 2016

Exam 70-744

Designing and Implementing a Server Infrastructure

Exam 70-413

Implementing an Advanced Server Infrastructure

Exam 70-414

 

2 پیش نیازدوره

MCSA

3 مخاطبین دوره

دانشجویان رشته های کامپیوتر (کلیه گرایش ها)
علاقمندان به دوره های شبکه
علاقمندان به دوره های مایکروسافت

4 سرفصل دوره
Designing and Implementing a Server Infrastructure

Module 1:Plan and deploy a server infrastructure
Module 2:Design and implement network infrastructure services
Module 3:Design and implement network access services
Module 4:Design and implement an Active Directory infrastructure (logical)
Module 5:Design and implement an Active Directory infrastructure (physical)

Implementing an Advanced Server Infrastructure

Module 1:Manage and maintain a server infrastructure
Module 2:Plan and implement a highly available enterprise infrastructure
Module 3: Plan and implement a server virtualization infrastructure
Module 4:Design and implement identity and access solutions

Securing Windows Server 2016
Module 1:Implement server hardening solutions
Module 2:Secure a virtualization infrastructure
Module 3: Secure a network infrastructure
Module 4:Manage privileged identities
Module 5:Implement threat detection solutions
Module 6:Implement workload-specific security
5 تقویم آموزشی

ارسال یک دیدگاه