یزد - خیابان مطهری - مرکز فنآوری اقبال - ساختمان ICT- واحد 223
035-3728-0161

دوره لینوکس

 • Linux Essentials
 • LPIC-1
 • LPIC-2
Linux Essentials

 LPIC-1

 نام دوره : Linux Essential

 تعداد ساعت :  16 ساعت

 

 • 1 توضیح دوره
 • 2 پیش نیازدوره
 • 3 مخاطبین دوره
 • 4 سرفصل دوره
 • 5 تقویم آموزشی
1 توضیح دوره

دوره Linux Essentials

در این دوره افراد با مباحثی از قبل آشنایی با مفاهیم لینوکس و متن باز، خط فرمان، ساختار فایل ها و بسیاری موارد دیگر که مقدمه دوره LPIC – 1 می باشد آشنا می شوند.

توصیه می شود افراد قبل از ورود به دوره LPIC – 1 این دوره را بگذرانند.

2 پیش نیازدوره

+Network

3 مخاطبین دوره

علاقه مندان به دوره های لینوکس

4 سرفصل دوره
5 تقویم آموزشی

LPIC-1

 LPIC-1

 نام دوره : LPIC -1

 تعداد ساعت :  48 ساعت

 

 • 1 توضیح دوره
 • 2 پیش نیازدوره
 • 3 مخاطبین دوره
 • 4 سرفصل دوره
 • 5 تقویم آموزشی
1 توضیح دوره

دوره LPIC-1

دوره LPIC-1 دوره مقدماتی دوره لینوکس می باشد. در  دوره LPIC-1 افراد با مباحثی از قبیل مفاهیم سیستم عامل و نصب نرم افزارها،معماری سیستم، مدیریت داده ها و… آشنا خواهند شد. مخاطبین دوره LPIC-1 تمامی افراد علاقمند به سیستم عامل لینوکس می باشند. در دوره LPIC-1 شما با روش‌های عیب یابی و پیکربندی سرویس های پایه آشنا خواهید شد. در پایان  دوره LPIC-1 شما یک junior linux system administrator یا مدیر سیستم لینوکس خواهید بود.
2 پیش نیازدوره

+Network

3 مخاطبین دوره

علاقه مندان به دوره های لینوکس

4 سرفصل دوره

Topic 101: System Architecture

Topic 102: Linux Installation and Package Management

Topic 103: GNU and Unix Commands

Topic 104: Devices, Linux Filesystems, Filesystem Hierarchy Standard

Topic 105: Shells, Scripting and Data Management

Topic 106: User Interfaces and Desktops

Topic 107: Administrative Tasks

Topic 108: Essential System Services

Topic 109: Networking Fundamentals

Topic 110: Security

5 تقویم آموزشی

LPIC-2

Lpic-2

نام دوره : LPIC-2

 تعداد ساعت :  48 ساعت

 

 • 1 توضیح دوره
 • 2 پیش نیازدوره
 • 3 مخاطبین دوره
 • 4 سرفصل دوره
 • 5 تقویم آموزشی
1 توضیح دوره

دوره Lpic-2

افراد در دوره lPIC-2 با مباحثی از قبیل مدیریت راه اندازی سیستم ، تنظیمات و نگهداری سیستم و برنامه ریزی ظرفیت سیستم آشنا خواهند شد.مخاطبین دوره LPIC–2 تمامی افراد علاقمند به پیکر بندی سرویس های مختلف تحت سیستم عامل لینوکس می باشند. در این دوره بسیاری از سرویس های شبکه در لینوکس پوشش داده می‌شود. در پایان دوره LPIC-2، دانشجوی دوره باید توانایی پیاده‌سازی سرویس هایی مانند پست الکترونیک ، وب، DNS و FTP را داشته باشد و به مباحثی مانند ساختار کرنل و کامپایل آن، فایروال و پراکسی و اشتراک گذاری فایل در محیط‌های ترکیبی (لینوکس و ویندوز) تسلط پیدا کند.

2 پیش نیازدوره

LPIC-1

3 مخاطبین دوره

 علاقمندان به دوره های شبکه
علاقمندان به دوره های لینوکس

4 سرفصل دوره

Topic 200: Capacity Planning

Topic 201: Linux Kernel

Topic 202: System Startup

Topic 203: Filesystem and Devices

Topic 204: Advanced Storage Device Administration

Topic 205: Network Configuration

Topic 206: System Maintenance

Topic 207: Domain Name Server

Topic 208: Web Services

Topic 209: File Sharing

Topic 210: Network Client Management

Topic 211: E-Mail Services

Topic 212: System Security

5 تقویم آموزشی

ارسال یک دیدگاه