یزد - خیابان مطهری - مرکز فنآوری اقبال - ساختمان ICT- واحد 223
035-3728-0161

دوره شبکه

 • CCNA
 • CCNP
 • CCNA Security
CCNA

 دوره ccna

نام دوره : CCNA-v3

 تعداد ساعت :  50 ساعت

 

 • 1 توضیح دوره
 • 2 پیش نیازدوره
 • 3 مخاطبین دوره
 • 4 سرفصل دوره
 • 5 تقویم آموزشی
1 توضیح دوره

دوره CCNA که اولین مدرک ارائه شده توسط شرکت سیسکو می باشد کوتاه شده عبارت Cisco Certified Network Associate است. دوره CCNA شامل اطلاعات پایه ای در مورد شبکه های WAN و LAN و نحوه نصب و راه اندازی تجهیزات سخت افزاری تحت شبکه از قبیل روتر و سوئیچ می باشد. افراد پس از گذراندن دوره CCNA با انواع اتصالات و کابل های شبکه جهت اتصال دستگاههای مختلف شبکه و نیز نصب و پیکر بندی و عیب یابی شبکه ها و تجهیزات شبکه از قبیل روتر و سوئیچ با مقیاس کوچک تا متوسط آشنا خواهند شد. در واقع مدرک CCNA تائید کننده مهارت و تخصص مقدماتی فرد در کار شبکه است

2 پیش نیازدوره

+Network

3 مخاطبین دوره

علاقه مندان به دوره های شبکه

علاقه مندان به دوره های سیسکو

4 سرفصل دوره
Module1:Operation of IP Data Networks

Recognize the purpose and functions of various network devices such as Routers, Switches, Bridges and Hubs
Select the components required to meet a given network specification
Identify common applications and their impact on the network
Describe the purpose and basic operation of the protocols in the OSI and TCP/IP models
Predict the data flow between two hosts across a network
Identify the appropriate media, cables, ports, and connectors to connect Cisco network devices to other network devices and hosts in a LAN

Module 2:LAN Switching Technologies

Determine the technology and media access control method for Ethernet networks
Identify basic switching concepts and the operation of Cisco switches
Collision Domains
Broadcast Domains
Types of switching
CAM Table
Configure and verify initial switch configuration including remote access management
Cisco IOS commands to perform basic switch setup
Verify network status and switch operation using basic utilities such as ping, telnet and ssh
Identify enhanced switching technologies
RSTP
PVSTP
Ethercnannels
Describe how VLANs create logically separate networks and the need for routing between them
Explain network segmentation and basic traffic management concepts
Configure and verify VLANs
Configure and verify trunking on Cisco switches
DTP
Auto negotiation
Configure and verify PVSTP operation
describe root bridge election
spanning tree mode

Module 3:IP addressing (IPv4 / IPv6)

Describe the operation and necessity of using private and public IP addresses for IPv4 addressing
Identify the appropriate IPv6 addressing scheme to satisfy addressing requirements in a LAN/WAN environment
Identify the appropriate IPv4 addressing scheme using VLSM and summarization to satisfy addressing requirements in a LAN/WAN environment
Describe the technological requirements for running IPv6 in conjunction with IPv4 such as dual stack
Describe IPv6 addresses
Global unicast
Multicast
Link local
Unique local
eui 64
autoconfiguration

Module 4:IP Routing Technologies

Describe basic routing concepts
CEF
Packet forwarding
Router lookup process
Describe the boot process of Cisco IOS routers
POST
Router bootup process
Configure and verify utilizing the CLI to set basic Router configuration
Cisco IOS commands to perform basic router setup
Configure and verify operation status of a device interface, both serial and ethernet
Verify router configuration and network connectivity
Cisco IOS commands to review basic router information and network connectivity
Configure and verify routing configuration for a static or default route given specific routing requirements
Manage Cisco IOS Files
Boot preferences
Cisco IOS image(s)
Licensing
Show license
Change license
Differentiate methods of routing and routing protocols
Static vs. Dynamic
Link state vs. Distance Vector
Administrative distance
split horizon
metric
next hop
ip routing table
Passive Interfaces
Configure and verify OSPF (single area)
Benefit of single area
neighbor adjacencies
OSPF states
Discuss Multi area
Configure OSPF v2
Configure OSPF v3
Router ID
Passive interface
LSA types
Configure and verify EIGRP (single AS)
Feasible Distance / Feasible Successors /Administrative distance
Feasibility condition
Metric composition
Router ID
Auto summary
Path selection
Load balancing
Equal
Unequal
Passive interface
Configure and verify interVLAN routing (Router on a stick)
sub interfaces
upstream routing
encapsulation
Configure SVI interfaces

Module 5:IP Services

Configure and verify DHCP (IOS Router)
configuring router interfaces to use DHCP
DHCP options
excluded addresses
lease time
Describe the types, features, and applications of ACLs
Standard
Sequence numbers
Editing
Extended
Named
Numbered
Log option
Configure and verify ACLs in a network environment
Named
Numbered
Log option
Identify the basic operation of NAT
Purpose
Pool
Static
1 to 1
Overloading
Source addressing
One way NAT
Configure and verify NAT for given network requirements
Configure and verify NTP as a client
Recognize High availability (FHRP)
VRRP
HSRP
GLBP
Configure and verify Syslog
Utilize Syslog Output
Describe SNMP v2 & v3

Module 6:Network Device Security

Configure and verify network device security features such as
Device password security
Enable secret vs enable
Transport
Disable telnet
SSH
VTYs
Physical security
Service password
Describe external authentication methods
Configure and verify Switch Port Security features such as
Sticky MAC
MAC address limitation
Static / dynamic
Violation modes
Err disable
Shutdown
Protect restrict
Shutdown unused ports
Err disable recovery
Assign unused ports to an unused VLAN
Setting native VLAN to other than VLAN 1
Configure and verify ACLs to filter network traffic
Configure and verify an ACLs to limit telnet and SSH access to the router

Module 7:Troubleshooting

Identify and correct common network problems
Utilize netflow data
Troubleshoot and correct common problems associated with IP addressing and host configurations
Troubleshootand Resolve VLAN problems
identify that VLANs are configured
port membership correct
IP address configured
Troubleshoot and Resolve trunking problems on Cisco switches
correct trunk states
correct encapsulation configured
correct vlans allowed
Troubleshoot and Resolve Spanning Tree operation issues
root switch
priority
mode is correct
port states
Troubleshoot and Resolve routing issues
routing is enabled
routing table is correct
correct path selection
Troubleshoot and Resolve OSPF problems
neighbor adjancies
Hello and Dead timers
OSPF area
Interface MTU
Network types
Neighbor states
OSPF topology database
Troubleshoot and Resolve EIGRP problems
neighbor adjancies
AS number
Load balancing
Split horizon
Troubleshoot and Resolve interVLAN routing problems
Connectivity
Encapsulation
Subnet
Native VLAN
Port mode trunk status
Troubleshoot and Resolve ACL issues
Statistics
Permitted networks
Direction
Interface
Troubleshoot and Resolve WAN implementation issues
Serial interfaces
PPP
Frame relay
Troubleshoot and Resolve Layer 1 problems
Framing
CRC
Runts
Giants
Dropped packets
Late collision
Input / Output errors
Monitor NetFlow statistics
Troubleshoot etherchannel problems

Module 8:WAN Technologies

Identify different WAN Technologies
Metro Ethernet
VSAT
Cellular 3G / 4G
MPLS
T1 / E1
ISDN
DSL
Frame relay
Cable
VPN
Configure and verify a basic WAN serial connection
Configure and verify a PPP connection between Cisco routers
Configure and verify Frame Relay on Cisco routers
Implement and troubleshoot PPPoE

5 تقویم آموزشی

CCNP

دوره ccnp

 نام دوره : CCNP

 تعداد ساعت :  120 ساعت

 

 • 1 توضیح دوره
 • 2 پیش نیازدوره
 • 3 مخاطبین دوره
 • 4 سرفصل دوره
 • 5 تقویم آموزشی
1 توضیح دوره

دوره CCNP

دورهCCNP  یکی از مدارک ارائه شده توسط شرکت سیسکو می باشد که به افراد توانایی پیکربندی شبکه های WAN و LAN را با استفاده از تجهیزات سیسکو می دهد.

در دوره CCNP بر روی مباحث CCNA تاکید بیشتری می شود و با عمق وسیعتری بررسی می گردد. CCNP برای متخصصینی طراحی شده که در شبکه های وسیع مشغول به کار می باشند.

مدت زمان دوره آموزشی CCNP، 120ساعت و شامل 3 کورس می باشد:

در دوره ابتدایی Route بیشتر به مباحث سیسکو در زمینه مدیریت سیسکو و در دوره Switch درمورد راه اندازی و مدیریت سوئیچ های سیسکو و در نهایت در دوره Tshoot به عیب یابی تجهیزات و شبکه های مبتنی بر Device های سیسکو صحبت میشود.

در واقع می توان گفت گواهی CCNP به افراد توانایی طراحی، اجرا و عیب یابی شبکه های وسیع را می دهد.

2 پیش نیازدوره

CCNA

3 مخاطبین دوره

علاقه مندان به دوره های شبکه

علاقه مندان به دوره های سیسکو

4 سرفصل دوره
CCNP-ROUTE (642-902) Syllabus

Module 1: EIGRP Overview and Neighbor Relationships
Module 2: EIGRP Topology, Routes, and Convergence
Module 3: EIGRP Route Summarization and Filtering
Module 4: OSPF Overview and Neighbor Relationships
Module 5: OSPF Topology, Routes, and Convergence
Module 6: OSPF Route Summarization, Filtering, and Default Routing
Module 7: OSPF Virtual Links and Frame Relay Operations
Module 8: Basic IGP Redistribution
Module 9: Advanced IGP Redistribution
Module 10: Policy-Based Routing and IP Service Level Agreement
Module 11: Internet Connectivity and BGP
Module 12: External BGP
Module 13: Internal BGP and BGP Route Filtering
Module 14: BGP Path Control
Module 15: IP Version 6 Addressing
Module 16: IPv6 Routing Protocols and Redistribution
Module 17: IPv4 and IPv6 Coexistence
Module 18: Routing over Branch Internet Connections

CCNP-SWITCH (642-813) Syllabus

Module 1: Switch Operation
Module 2: Switch Port Configuration
Module 3: VLANs and Trunks
Module 4: VLAN Trunking Protocol
Module 5: Aggregating Switch Links
Module 6: Traditional Spanning Tree Protocol
Module 7: Spanning-Tree Configuration
Module 8: Protecting the Spanning Tree Protocol Topology
Module 9: Advanced Spanning Tree Protocol
Module 10: Multilayer Switching
Module 11: Enterprise Campus Network Design
Module 12: Layer 3 High Availability
Module 13: IP Telephony
Module 14: Integrating Wireless LANs
Module 15: Securing Switch Access
Module 16: Securing with VLANs

CCNP-TSHOOT (642-832) Syllabus

Module 1: Introduction to Network Maintenance
Module 2: Introduction to Troubleshooting Processes
Module 3: The Maintenance and Troubleshooting Toolbox
Module 4: Basic Cisco Catalyst Switch Troubleshooting
Module 5: Advanced Cisco Catalyst Switch Troubleshooting
Module 6: Introduction to Troubleshooting Routing Protocols
Module 7: OSPF and Route Redistribution Troubleshooting
Module 8: Troubleshooting BGP and Router Performance Issues
Module 9: Security Troubleshooting
Module 10: IP Services Troubleshooting
Module 11: IP Communications Troubleshooting
Module 12: IPv6 Troubleshooting
Module 13: Advanced Services Troubleshooting
Module 14: Large Enterprise Network Troubleshooting

5 تقویم آموزشی

CCNA Security

دوره ccna security

 نام دوره : CCNA Security

 تعداد ساعت :  40 ساعت

 

 • 1 توضیح دوره
 • 2 پیش نیازدوره
 • 3 مخاطبین دوره
 • 4 سرفصل دوره
 • 5 تقویم آموزشی
1 توضیح دوره

دوره CCNA Security

 CCNA Security کوتاه شده عبارت (Implementing Cisco IOS Network Security)می باشد. در دوره CCNA Security افراد با ایجاد امنیت بر روی تجهیزات شبکه آشنا می شوند.

متخصصین شبکه با داشتن مدرک CCNA-Security توانایی لازم برای تشخیص تهدیدات و مقابله با خطرات و حملاتی که شبکه را تهدید می کند، کسب می کنند.

مدرک CCNA-Security تأئید کننده مهارت فرد جهت تأمین امنیت شبکه های سیسکو می باشد.

2 پیش نیازدوره

CCNA

3 مخاطبین دوره

علاقه مندان به دوره های شبکه

علاقه مندان به دوره های سیسکو

4 سرفصل دوره
Module 1 :Security and Cisco Routers
Hardening Cisco IOS Devices
Securing Cisco Routers 1.0 (SECR)
Cisco Security Manager (CSM) 4.5 Series
 
Module 2 :AAA on Cisco Devices
Securing Cisco Routers 1.0 (SECR)
CCNA Security Prep from Networkers
 
Module 3 :IOS ACLs
Securing Cisco Routers 1.0 (SECR)
Reflexive Access Control Lists (ACLs): Overview
 
Module 4 :Secure Network Management and Reporting
Secure Network Analysis Essentials with Case Studies
Securing Cisco Routers 1.0 (SECR)
 
Module 5 :Common Layer 2 Attacks
Mitigating Layer 2 Attacks
LAN Switching Lab Demo Series
 
Module 6 :Cisco Firewall Technologies
ASA QLM
Cisco ASA 5500 Series Software Rel. 8.3(x) Series
Chapter 3: Network Security Using Cisco IOS Firewalls
Securing Cisco Routers 1.0 (SECR)
 
Module 7 :Cisco IPS
Chapter 6: Network Security Using Cisco IOS IPS
Chapter 5: Cisco IOS IPS
Securing Hosts Using Cisco Security Agent (HIPS) v3.1
Securing Cisco Routers 1.0 (SECR)
 
Module 8 : VPN TechnologiesHide Titles
 
Implementing Generic Routing Encapsulation (GRE) over IPsec Using Cisco IOS Software Rel. 15.2 Series
Diffie Hellman Exchange
Hardware VPN at Cisco
Configuring IPsec Site-to-Site VPN
Site-to-Site IPsec VPN Operations
Secure Volunteer Game
CCNA Security: IPsec VPNs
CCNA Security: SSL VPNs
5 تقویم آموزشی

ارسال یک دیدگاه